Jak můžu využít detektor kouře a hasící sprej pro svojí ochranu?

Požární prevence v českých zemích je naprosto v plenkách. ( myšleno prevence co se týče jednotlivých domácností a bytů ) Podle statistik více než 95% domácností, tento problém vůbec neřeší a nemají ani žádné prostředky, které by je ochránily v případě nějaké nenadálé události, či požáru. Přitom řešení je velice jednoduché a taky z mnoha ohledů praktické. 

Naším cílem je, řešit tuto problematiku nejen na oko, ale s opravdovým zájmem o zdraví a ochranu lidí, kterým tak pomáháme, aby mohli žít svůj život v bezpečí. Pořízením nových bezpečnostních a protipožárních dveří jste sice ochráněni před proniknutím požáru do Vašeho bytu, ale pro celkovou ochranu domácnosti můžete udělat ještě mnohem víc.

Jak tedy ušetřit čas v boji o život, kde každá vteřina rozhoduje?

Ochraňte svojí domácnost komplexně, a se vším všudy. Bezpečnostní dveře s požární odolností Vás chrání při vzniku požáru v domě jako takovém. Tím Vám dávají dostatek času, aby mohli přijet hasiči, požár uhasit, nebo alespoň lokalizovat a evakuovat Vás i s rodinou do bezpečí. Ale dejme tomu, že dojde k opačné situaci. 

Příklad ze života: Unavená žena přijde po celodenní práci domů a musí navařit jídlo pro rodinu. Postaví vše na plotnu a pak se jen na chviličku natáhne. Protože je opravdu hodně unavená tak si na chvíli zdřímne. V kuchyni mezí tím, jídlo přeteče a mastnota se vznítí. Tak začne malý požár. Protože ale žena pořád spí, požár získává na síle, začne se šířit a odřízne všechny únikové cesty. A to pak může mít i katastrofální následky. Je úplně jedno, jak požáry vznikají, ale vždycky se hraje o čas.

Přitom by stačilo, mít domácnost vybavenou detektorem kouře, který by ji včas varoval, dokud je ještě požár v zárodku. Pak by jí určitě pomohlo, kdyby měla v domácnosti i hasící sprej, kterým by takový požár lehce mohla zlikvidovat. Všechno je věc času a prostředků. Proto se můžete dále seznámit se dvěma takovými pomocníky, které k bezpečnostní dveřím, získáte zcela zdarma, jako praktické pomocníky pro Vaší ochranu.

Hlásič požáru a kouře – Model Kidde 29HD-L

Optický detektor (fotoelektrický)

Tento autonomní hlásič požáru splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která stanoví, že každá novostavba a vymezený stavební objekt musí být vybaven autonomním detekčním a signalizačním zařízením.

Optický detektor, je určený k nepřetržitému monitorování ovzduší na přítomnost kouře a ohně. Má 9V lithiovou baterií pro napájení hlásiče po dobu až 5 let (součást balení). 

Díky fotoelektrické technologii detekce reaguje hlásič rychleji na požár, v první fázi, kdy je produkováno velké množství viditelného kouře, bez otevřeného ohně, jako je kouř z doutnajících předmětů a pod. V případě požáru se automaticky spustí akustický signál 85 dB, přičemž zařízení signalizuje alarm i opticky (indikací červené LED diody).

Hlásič požáru je vybaven testovacím tlačítkem TEST pro kontrolu správného fungování zařízení a HUSH pro přechodné umlčení požárního hlásiče pro případ planého alarmu. Stisknutí tlačítka způsobí okamžitou deaktivaci alarmu, na dobu asi 10 minut, snížení citlivosti obvodů a vypnutí akustické signalizace hlásiče. Tlačítko HUSH používejte pouze tehdy, pakliže znáte příčinu aktivace hlásiče (např. při vaření nebo smažení). Po cca 10 minutách od deaktivace hlásiče se tento zcela automaticky resetuje do původního nastavení pro monitorování nebezpečí požáru. Pokud v místnosti zůstane vysoká koncentrace kouře, můžete stisknout tlačítko HUSH opakovaně a to až do okamžiku kdy je místnost řádně odvětrána. Tento model je vybaven nejmodernějším fotoelektrickým senzorem Kidde.

Díky své výjimečné moderní konstrukci je možné toto zařízení na rozdíl od ostatních běžných hlásičů požáru instalovat i na místa s potenciální možností náhodné aktivace snímače „Falešného poplachu“ například v bezprostřední blízkosti kuchyně apod. Hlásič má vestavěný automatický řídicí systém monitorující výkonnost mezi ostatními součástmi zařízení jako je senzor, baterie či vnitřní obvody. V případě zjištění závady nebo nízkého napětí baterie toto zařízení oznámí jak akusticky, tak vizuálně. Hlásič požáru je vybaven speciálním zámkem na ochranu proti náhodné demontáži přístroje prostřednictvím ať už dětí či třetích osob.

Bateriový provoz umožňuje rychlou a snadnou instalaci a zajišťuje řádné fungování hlásiče. Doporučené umístění hlásiče požáru: do kuchyně a její blízkosti, do obývacího pokoje, jídelny, ložnice, chodby, kotelny, sklepu, půdy a všude kde používáte elektrická zařízení, jako jsou elektrické sporáky, atd. Hlásič je vybaven systémem, který brání, aby bylo zařízení instalováno bez baterie. Bateriový provoz umožňuje rychlou a snadnou instalaci a zajišťuje správnou funkci hlásiče bez ohledu na napětí (např. při výpadku proudu).

Alespoň jeden hlásič požáru by měl být nainstalován na každém patře domu, před každým prostorem vyhrazeným pro spaní nebo v bezprostředním okolí ložnic.

Funkční hlásič požáru zajišťuje okamžité varování před kouřem nebo požárem v domě a zdvojnásobuje tak šanci na přežití požáru všech osob v domě. Existuje mnoho různých typů hlásičů požáru s různými funkcemi pro jejich snadné ovládání. Kidde doporučuje instalaci ionizačního i fotoelektrického hlásiče pro zajištění maximální detekce různých typů požáru, které mohou ve vaší domácnosti vzniknout.C). Tyto hlásiče jsou obvykle používány v místech, kde nejsou vhodné ostatní typy hlásičů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Technologie senzoru: Fotoelektrická (optická) technologie snímání.
Zdroj: DC 9V – lithiová baterie – až na 5 let provozu (baterie je součástí balení).
Způsob montáže: Na strop či stěnu (šrouby jsou součástí balení).

Signalizace
Správná funkce zařízení: Je indikována pulzující červenou led diodou v intervalu 30 – 40 vteřin.
Požár: Akustický alarm 85dB a opticky (pulzuje červená LED dioda)

Funkce Test: Funkce kontroly a údržby zařízení, po jeho stisknutí řídící jednotka provádí test.
Funkce HUSH: Funkce pro přechodné umlčení požárního hlásiče pro případ planého alarmu.

Pracovní teplota: +4,4 °C – +37,8 °C
Provozní vlhkost: Až 93% relativní vlhkosti (RH)
Skladovací podmínky: Teplota: -20 °C – +60 °C Vlhkost: 5% – 95% RH

Rozměry: průměr – 102 mm, výška – 37 mm
Hmotnost s bateriemi: 0,138 kg

Schválení: UL, VDS – G206007 – ČSN-EN 14604
Známka CE: 0786-CPD-20733

Záruka na hlásič: 5 let

Hasicí sprej SAFE 500

Hasicí sprej SAFE 500 je pohotový a maximálně účinný pomocník pro okamžitou likvidaci požáru. Je primárně určen k hašení začínajících požárů v bytech, kuchyních, garážích, automobilech, kancelářích, chatách, kempech nebo při grilování. Má kompaktní velikost, malou hmotnost a máte jej vždy při ruce. Doporučujeme použít ke spreji přímo pro něj určený držák SAFE 50F.

 

Hasicí spreje značky SAFE jsou výsledkem spolupráce s odborníky a profesionálními hasiči. Záměrem pro uvedení na trh nebylo nabídnout současným zákazníkům výrobek vysoké kvality a zároveň nízké ceny, ale produkt reagující na potřeby prvopočátečního požárního zásahu s vysokou účinností a universálním aplikovatelným hasivem na úrovni dvoukilového hasícího přístroje. Použité hasivo je výsledkem nových technologií a bylo navrženo speciálně pro hašení a likvidaci začínajících požárů základních tříd A, B, F a E do 1000 V.

Třídy požáru:

A – Požáry pevných hořlavých látek (např.: dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, plast apod.)
B – Požáry hořlavých kapalin (například: benzín, nafta, oleje, barvy, alkohol apod.).
F – Požáry jedlých olejů a tuků
E – elektrické zařízení pod napětím

Hasivo je na základě platné licence navrženo a vyráběno v EU pouze pro hasicí spreje značky SAFE

VÝHODY HASÍCÍHO SPREJE:

1) Široký rozsah použití

S hasicími spreji SAFE není třeba přemýšlet nad tím, zda je aplikované hasivo k likvidaci požáru vhodné. Speciální ekologické hasivo s aktivními složkami zajišťuje široký rozsah použití a bezpečné hašení požárů pevných i kapalných látek, tuků a olejů. Upravený proud hasiva zvyšuje samotný výkon hasicí látky, když se za rozprašovačem mění v jemný pěnový aerosol absorbující velké množství energie hoření.

2) Zabránění opětovnému vzplanutí

Po použití vytvoří hasicí látka film s modifikovanými chemickými účinky ochlazování místa požáru zabraňující opětovnému vzplanutí.

3) Bez druhotných poškození

Hasivo po použití nezanechává, na rozdíl od jiných prostředků hašení, menší (fleky, skvrny, …) nebo větší druhotná poškození na nezasažených místech.

4) Možnost vícenásobného použití

Náplň je pod stálým tlakem a sprej proto funguje ihned po prvním stisknutí rozprašovače. Podle potřeby lze hašení libovolně přerušovat. Sprej zůstává funkční i v případě vícenásobného použití až do úplného vyčerpání hasiva a to po dobu až 10 let.

5) Velký rozsah teplot pro skladování

Předností hasiva je jeho možnost skladování za širokého rozsahu teplot od – 20 °C do + 50 °C. Hasicí sprej SAFE je ve své kategorii účinnosti a výkonu jediný mrazuvzdorný hasící sprej, který nepodléhá výkyvům teplot. Může být například po celý rok skladován uvnitř vozidla a lze ním jako jediným nahradit kilový nebo dvou kilový práškový hasicí přístroj. Málokdo má doma či ve svém voze klasický hasicí přístroj. Ať už z důvodu nutnosti pravidelných revizí, hmotnosti, nebo neznalosti spojené s jeho použitím.

6) Snadná manipulace

Hasicí sprej SAFE disponuje kompaktními rozměry a malou hmotností. To znamená že každý je schopen jej okamžitě použít (stejně jako běžný sprej) a ovládat ho bez problémů může dítě i senior. Sprej je vždy po ruce a připravený k okamžité likvidaci požáru již v jeho zárodku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Testován na hasicí schopnost: 3A, 13B, 5F, E – elektrická zařízení pod proudem do 1000V.
Hasicí látka: pěnový koncentrát AFFF – vodný roztok tenzidů, biologicky odbouratelná a netoxická.
Objem hasiva: 500ml
Pohonná látka: dusík / N2.
Tlak (při plném obsahu): 1.0 MPa při 25 °C
Dostřik: 3-4 m
Doba činnosti při hašení: 19 s
Maximální doba použití hasiva: 10 let
Teplota pro dlouhodobé skladování: – 20 °C až +50 °C
Hmotnost: 650 g
Průměr a výška: 66 x 240 mm
V souladu s normou: BS 6165:2002
Testy: MPA Dresden GmbH, TÜV, EQC

POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE – zjistit více >>