Mříže, bezpečnostní dveře, odolné zámky a další mechanické zábranné systémy nemohou nikdy zcela zabránit vloupání do objektu – pachatele pouze zdrží. Proto je vhodné ochránit svůj majetek jejich kombinací s poplachovým zabezpečovacím systémem, který Vás v případě neoprávněného vniknutí do objektu o této události informuje, ať už se nacházíte kdekoliv. Pokud je systém navíc napojen na poplachové přijímací centrum, může na tuto situaci rychle a účinně reagovat výjezdová skupina bezpečnostní agentury.

Jaké typy zabezpečovacích systémů jsou v současnosti na trhu?

Obecně se dá říci, že existují 3 typy zabezpečovacích systémů – drátové, bezdrátové a hybridní. V drátových systémech je signál mezi detektory a ústřednou přenášen pomocí pevného drátového propojení, v bezdrátových systémech jsou informace přenášeny pomocí rádiového signálu a v hybridních systémech jsou využívány oba uvedené způsoby přenosu současně.

Drátové zabezpečovací systémy dominovaly na trhu velmi dlouhou dobu. Hlavní příčinou byly nedostatky bezdrátového přenosu signálu – nedostatečné zabezpečení přenosového kanálu, častá ztráta komunikace mezi ústřednou a detektory, jednosměrný přenos informací apod. Tyto problémy jsou stále přítomny u levných systémů vyrobených v Číně, které můžete zakoupit i na českých e-shopech, nebo dokonce v některých kamenných obchodech.

Vývoj v oblasti bezdrátových zabezpečovacích systémů znatelně pokročil a v současnosti toto řešení představuje vážnou konkurenci pro drátové zabezpečovací systémy. Moderní bezdrátové zabezpečovací systémy poskytují více informací, snadno se instalují a udržují a kromě zabezpečení umožňují i další možnosti využití. Pořizovací cena je stálé vyšší než u drátového řešení, avšak v případě, že zákazník požaduje zabezpečení objektu s minimálními stavebními úpravami, v takovýchto případech je bezdrátový zabezpečovací systém výhodnější.

 

V následujících bodech je výčet vlastností, které byste měli před pořízením zabezpečovacího systému zvážit, ať už se jedná o drátový či bezdrátový systém.

Výběr zabezpečovacího systému – Checklist

1. Napojení na poplachové přijímací centrum

V tomto případě se jedná pravděpodobně o nejdůležitější parametr, který byste měli při výběru zabezpečovacího systému vzít v potaz. Důvodem je, že drtivá většina provozovatelů poplachových přijímacích center (pozn.: dříve PCO – pult centrální ochrany) vyžaduje, aby byl zabezpečovací systém, který monitorují, certifikován. V rámci procesu certifikace je systém podroben desítkám testů, které ověřují jeho bezpečnost, spolehlivost, výkon, schopnost odolávat vnějším vlivům a další vlastnosti. Pokud systém neprojde některou ze zkoušek, neobdrží certifikát.

2. Počet komunikačních kanálů

Při výběru zabezpečovacího systému věnujte také pozornost počtu komunikačních kanálů. Čím větší počet kanálů systém využívá, tím větší je pravděpodobnost, že Vás v případě potřeby (poplach, porucha, sabotáž) o dané události informuje. U starších systémů byla k přenosu informací využívána pevná telefonní síť (PSTN), u moderních zabezpečovacích systémů je pro přenos informací využívána mobilní síť GSM a napojení na síť internet pomocí kabelu (Ethernet) nebo bezdrátově (Wi-Fi). Důležité je, aby byly komunikační kanály na sobě nezávislé – pokud pro přenos informací využíváte například 3 GSM komunikátory, je to považováno pouze za jeden komunikační kanál – dojde-li k rušení GSM signálu, zabezpečovací systému bude odpojen od vnějšího světa.

3. Záložní zdroj napájení

Provoz spolehlivého zabezpečovacího systému by neměl být jakkoliv ovlivněn i v případě výpadku napájení. Z tohoto důvodu jsou zabezpečovací systémy vybaveny záložní baterií, která je schopna systém napájet po určitou dobu. Pro tyto účely jsou využívány zejména olověné baterie, které jsou cenově dostupné, avšak vykazují některé nedostatky, jako je omezená životnost, v případě hlubokého vybití tzv. paměťový efekt, náchylnost na nízké teploty apod. Moderní zabezpečovací systémy využívají místo olověných baterií Li-Ion baterie, které výše uvedenými nedostatky netrpí. Porovnání obou typů baterií je uvedeno v následujícím přehledu:

Gelové / kyselinové olověné baterie

Výhody:

 • Nízká cena
  Snadná připojení

Nevýhody:

 • Životnost – až 3 roky
 • 400 až 800 nabíjecích cyklů
 • Paměťový efekt při hlubokém vybití
 • Náchylnost na teploty pod 0°C
 • Únik gelu / kyseliny při mechanickém poškození

 

Li-Ion nabíjecí baterie

Výhody:

 • Životnost – až 5 let
 • Až 4 000 nabíjecích cyklů
 • Minimální paměťový efekt
 • Odolnost vůči teplotám pod 0°C

Nevýhody:

 • Vysoká cena
 • Riziko požáru při mechanickém poškození

 

4. Operační dosah

Dosah rádiového signálu nebo délka drátového vedení má svá omezení. U bezdrátových systémů výrobci často uvádí teoretický dosah signálu za ideálních podmínek v otevřeném prostoru bez překážek a dalších vnějších nepříznivých vlivů. V reálném provozu se efektivní dosah signálu odvíjí od počtu překážek, jejich tloušťce, materiálu apod. – čím jsou uváděné hodnoty dosahu rádiového signálu vyšší, tím lépe. Detektory Ajax mohou pracovat ve vzdálenosti až 2 000 metrů od hubu v otevřeném prostoru. V běžné zástavbě je tedy možné pomocí jednoho zabezpečovacího systému Ajax zabezpečit 3-4podlažní budovu.

5. Systémová ochrana

Kvalitní zabezpečovací systém byl měl ochránit nejen objekt, ale také sám sebe. S ohledem na tento požadavek jsou moderní zabezpečovací systémy vybavovány ochranou proti vnějšímu narušení v několika úrovních.

Šifrování. Rádiový signál mezi detektory a Hubem by měl být dostatečně šifrován a chráněn proti padělání. Tím je zamezeno možnosti odposlechu signálu a možné výměně zařízení. Pro šifrování je vhodné využít komplikovaný algoritmus jako např. AES, který není možné standardně dešifrovat na rozdíl od blokové šifry KeeLoq apod.

Vyhrazený kanál. Bezdrátové zabezpečovací systémy vyžadují pro svůj provoz nerušený rádiový kanál. To je bohužel možné pouze v ideálním světě. V reálu je prostor kolem nás „kontaminován“ rušením vznikajícím při provozu jiných elektronických zařízení včetně rušiček, které využívají pachatelé trestné činnosti. Aby nedošlo ke ztrátě spojení mezi detektory a ústřednou, vybavují někteří výrobci zabezpečovací systémy speciálními algoritmy, které v případě rušení rádiového signálu automaticky přeladí zařízení na nezarušený komunikační kanál – zabezpečovací systém Ajax není v tomto ohledu výjimkou.

Oznámení o rušení. Pokud se jedná o zkušeného a technicky vybaveného pachatele, který pro narušení zabezpečovacího systému použije širokospektrální rušičku, tak v tomto případě nepomůže ani automatické přeladění komunikačního kanálu. Dojde k přerušení spojení mezi detektory a ústřednou a narušení integrity systému. Z tohoto důvodu jsou profesionální zabezpečovací systémy schopny o této mimořádné události vyrozumět uživatele či poplachové přijímací centrum.

6. Odolnost vůči falešným poplachům

Pokud máte doma psa, kočku, či jiné domácí zvíře, vybírejte detektory, které jsou schopné pohyb domácích mazlíčků ignorovat. Moderní detektory jsou vybaveny speciálními algoritmy, které filtrují podobné zdroje falešných poplachů, ať už se jedná o zmiňovaná domácí zvířata nebo další vnější vlivy, jako je například sluneční záření, proudění teplého vzduchu, pohyb záclon apod.

7. Požadavky na provozní podmínky

Ne všechny systémy mají stejné detekční schopnosti za rozdílných okolních klimatických podmínek. Pokud je v místnosti vysoká teplota a vlhkost, detektory pohybu nemusí spolehlivě detekovat pohyb člověka, protože teplota vzduchu v místnosti se blíží teplotě lidského těla. Z tohoto důvodu jsou detektory pohybu vybaveny funkcí tzv. automatické teplotní kompenzace. Díky ní automaticky upravují citlivost detektoru v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách ve střeženém prostoru. V chladném prostředí je rozdíl mezi teplotou vzduchu a teplotou lidského těla velký, takže citlivost detektoru se automaticky sníží. Naproti tomu v prostředí s vysokou teplotou vzduchu, kdy je rozdíl s teplotou lidského těla minimální, se citlivost detekce naopak zvýší.

8. Způsob vyrozumění o poplachu

Také zde platí pravidlo: „Čím více, tím lépe“. O mimořádné události, jako je vloupání, požár, únik vody apod. byste měli být neprodleně informováni, ať už se v daný moment nacházíte kdekoliv. Uživatel by si měl zvolit optimální způsob vyrozumění o poplachu, který vždy zaregistruje, ať už se jedná o push notifikaci na smartphonu, SMS zprávu či telefonní hovor. I v případě, že je zabezpečovací systém napojen na poplachové přijímací centrum, měl by mít uživatel možnost sledovat stav systému.

9. Adresace detektorů

Díky adresaci detektorů je možné přesně stanovit, ve kterém místě v objektu došlo k vyhlášení poplachu, poruše, pokusu o sabotáž nebo ve kterém detektoru je nutné vyměnit baterii. U bezdrátových zabezpečovacích systémů je adresace detektorů standardem, avšak u drátových zabezpečovacích systémů může dojít k problému. Některé systémy pracují na principu tzv. smyček, kdy je do jednoho okruhu zapojeno vetší množství detektorů a v případě poplachu je nutné přesné místo odhadnout.

10. Další funkce

Volbu zabezpečovacího systému neomezujte pouze na ochranu před neoprávněným vniknutím do objektu. Moderní zabezpečovací systémy Vás mohou spolehlivě ochránit i před dalšími hrozbami, jako je požár, únik oxidu uhelnatého, zaplavení vodou aj. Pomocí zabezpečovacího systému je také možné ovládat elektrické spotřebiče, osvětlení, garážová vrata atd. V rámci Vašich možností proto volte systém, který je modulární a v případě potřeby je možné ho rozšířit o další funkce.

11. Mobilní aplikace

Smartphony jsou mezi uživateli stále rozšířenější a výrobci zabezpečovacích systémů si toho jsou velmi dobře vědomi. Vyvíjejí proto mobilní aplikace pro nejrozšířenější platformy (zejména iOS a Android), díky kterým je možné nejen zabezpečovací systém ovládat, ale také monitorovat stav jednotlivých komponentů, procházet historii systémových událostí, provádět vzdálenou konfiguraci, integrovat video dohledový systém, ovládat připojená elektrická zařízení a mnoho dalšího. Protože smartphone nosí každý u sebe, výrazně se tím zvyšuje uživatelský komfort – není nutné si pamatovat přístupové kódy, nosit dálkové ovladače apod.

12. Pravidelná aktualizace systému

Vybírejte si zabezpečovací systém, který výrobce pravidelně aktualizuje. Moderní zabezpečovací systémy jsou srovnatelné se smartphony a jejich častými aktualizacemi systému – díky tomu dochází k opravě případných chyb, zvyšování bezpečnosti a stability, či přidávání nových funkcí. Možnost aktualizovat zabezpečovací systém vzdáleně šetří Váš čas i peníze.

13. Video verifikace poplachu

Velkou výhodou je, je-li možné v rámci zabezpečovacího systému provést integraci video dohledového systému. Díky bezpečnostním kamerám je snadno a rychle možné ověřit, zda se jedná o falešný poplach, nebo zda se ve střeženém prostoru skutečně někdo pohybuje – ať už pachatel nebo člen rodiny, který zapomněl odstřežit před vstupem systém. Další přidanou hodnotou je možnost zajištění důkazního materiálu pro případ vyšetřování vloupání apod.

14. Kyberbezpečnost

S neustále se zvyšující mírou propojení jednotlivých systémů a IT technologií také úměrně roste riziko hackerských útoků s cílem vyřadit systém z provozu nebo nad ním dokonce převzít kontrolu. Při výběru zabezpečovacího systému proto berte ohled na to, jaký operační systém využívá. Systémy založené na otevřeném zdrojovém kódu (tzv. open source) jsou často plné chyb a bezpečnostních děr, které usnadňují útočníkovi případné narušení systému.

Shrnutí

Při výběru zabezpečovacího systému si pečlivě prověřte dostupné informace o systému. Zkontrolujte, jak často výrobce systém aktualizuje, jestli rozšiřuje produktové portfolio, přidává nové funkce apod. Pokud uvedené činnosti pravidelně provádí, znamená to, že systém neustále aktivně vyvíjí, opravuje, rozšiřuje a přizpůsobuje aktuálním trendům a hrozbám. Vyhněte se levným systémům původem z Číny, které jsou nespolehlivé, nedostatečně chráněné a uživatelsky nepřívětivé. Vybírejte certifikované zabezpečovací systémy, které jsou prověřené jak koncovými uživateli, tak profesionály z průmyslu komerční bezpečnosti.

DOPORUČENÉ SADY ZABEZPEČENÍ – zjistit více >>